Mieke Alvoet

De dansmicrobe had mij helemaal te pakken toen ik 6 jaar was. Jarenlang heb ik mij ontplooit in disco, recreatief en competitief. In mijn tienerjaren leerde ik hiphop kennen en smijt mij in deze stijl het liefst. Met dansen kom ik even los van al het andere in de wereld. Om mij helemaal als danslesgeefster te ontplooien volgde ik de cursus initiator recreatief dansen. Ik ben blij mijn ervaringen te kunnen en mogen delen met mijn dansers.